PODPORA MSKPODPORA V ROCE 2018-2019

V roce 2018 jsme v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí" získali dotaci na dovybavení našeho včelařského kroužku a jeho provoz.

Vzhledem k tomu, že se členská základna kroužku rozšiřuje a v současné době čítá již 12 členů, v rámci dotace byly zakoupeny další 2 kompletní úly Langstroth včetně příslušenství a další dva ochranné obleky. Dále jsme dětem zkroužku nechali zhotovit výukový stan, který již používáme na místních akcích a v budoucnu plánujee jeho využití v širším okolí obce Baška. Výukový stan je vybaven dvěma stoly. Děti z VKM v rámci různých akcí budou  prezentovat činnosti VKM. Z dotace byly také pořízeny propagační materiály ve formě vratných kelímků, nové výukové bannery k seznamování dětí i dospělých s oborem včelařství a odborná literatura a vždělávací materiály týkající se včel a včelařství obecně. Všechny tyto věci budou rovněž využity ve výukovém stanu.

Pro podrobné zkoumání včely medonosné, nemocí včel, pylu různých botanických druhů a další využijeme zakoupený studentský mikroskop s možností připojení k počítači, který nám umožní sledování pozorovaného objektu při skupinovém výkladu. Internetové stránky se samostatnou sekcí pro VKM využijeme k informování nejen členů kroužku, ale i široké veřejnosti o pořádaných akcích, vytvoříme webovou prezentaci o včelaření, včelách, jejich významu v přírodě. Představíme včelaření jako volnočasovou aktivitu.


PODPORA V ROCE 2017-2018

Český svaz včelařů, z.s., ZO Baška, založil v roce 2017 včelařský kroužek mládeže (VKM) a je tak nejmladším včelařským kroužkem v okrese Frýdek-Místek. Za podpory Moravskoslezského kraje a jeho dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí" a také za finanční spoluúčasti obce Baška na tomto projektu, jsme měli možnost kroužek dovybavit včelařským vybavením a pomůckami potřebnými pro aktivní včelaření.

V současné době tak můžeme děti sdružené v rámci VKM vzdělávat nejen teoreticky, ale především prakticky, a to přímo chovem vlastních včelstev. VKM tak rozvíjí své aktivity v rámci chovu včel v praxi a je také aktivním propagátorem včelařství na akcích pro širokou veřejnost pořádaných v rámci Obce Baška.

Náš kroužek sdružuje 9 členů. Pro členy VKM jsme z poskytnuté dotace zakoupili včelín, který lze osadit až 10 úly. Z podpory Moravskoslezského kraje jsme zakoupili celkem 6 úlů - 3/4 Langstroth, z podpory Obce Baška potom 2. Součástí dotace byly rovněž přířezy na rámky, včetně mezistěn, které si členové VKM, s pomocí vedoucích, sami sestavili a umístili do úlů, které jsme následně osadili včelstvy a umístili do nového včelína. Dětem jsme rovněž pořídili ochranné obleky. Cílem je, aby si každé dítě obhospodařovalo vlastní včelstvo. V rámci propagace oboru včelařství již také proběhly návštěvy dětí místní základní a mateřské školy v ZO Baška na naší farmě, kde členové VKM seznámili děti s životem včel a jejich vztahem k lidské společnosti, prezentovali své dosavadní včelařské dovednosti a stali se tak pro ostatní děti příkladem. Cílem ZO ČSV Baška bylo rovněž zvýšit zájem dětí o tento ušlechtilý obor, který pomáhá k rozvoji environmentálního cítění a seznamuje děti s procesem výroby a spotřebou vlastních produktů. V budoucnu bychom tuto spolupráci rádi rozvíjeli a již připravujeme další exkurze.

VČELA = ŽIVOT
CHRAŇME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!